LEV OG LAD LEVE

EN PROTESTBEVÆGELSE MOD HADFORBRYDELSER MOD LGBTQI+PERSONER I DANMARK

Brug din stemme.  Sammen dokumenterer vi omfanget af hadet - sammen stopper vi det.

 

BRUG DIN STEMME

Ingen vil løse et problem, som de ikke ved eksisterer. 

Vær derfor med til at dokumentere omfanget af had mod LGBTQI+personer i Danmark. Sammen kan vi blive hørt og skabe pres på at få stoppet hadet. 

OBS: Når du deler dit eksempel giver du samtidig samtykke til, at dit eksempel må deles offentligt og bruges i alle former for kommunikation af alle, der har adgang til teksten.