EN PROTESTBEVÆGELSE MOD HADFORBRYDELSER MOD LGBTQI+PERSONER I DANMARK

Vi kæmper for alles ret til at identificere og udtrykke sig som man ønsker i fred for had.