top of page

OM HADFORBRYDELSER I DANMARK

MOD LGBTQI+PERSONER 

I 2018 registrerede politiet 74 hadforbrydelser rettet mod LGBTQI+ personer i Danmark. Ifølge aktivister og organisationer, der beskæftiger sig med LGBTQI+rettigheder er tallet dog langt højere og LGBT+ Danmark modtager eksempelvis ugentlige henvendelser om diskrimination i det offentlige rum. 

"Hadforbrydelser er fysiske, psykiske og verbale overfald, som foretages af personer mod andre, med udgangspunkt i en antagelse eller viden om deres person. Alle kan blive udsat for hadforbrydelser, men oftest er det personer, som enten har anden etnisk baggrund, religion, politisk overbevisning, køn eller seksualitet. Med andre ord er der overvejende tale om overfald på medlemmer af minoritetsgrupper".

Kilde: LGBT+ Danmark.

 

"I Rigspolitiets rapport om hadforbrydelser fra 2018 kan det konkluderes på baggrund af deres offerundersøgelse, at “3 % af voldsofrene angiver, at volden mod dem var motiveret af homo- eller transfobi. Det svarer til, at mellem 1.500 og 2.500 personer mellem 16 og 74 år årligt udsættes for vold på baggrund af deres seksuelle orientering. Der er ligeledes 3 %, der angiver, at volden begået mod dem måske skyldtes homo- eller transfobi”

Kilde: Hadforbrydelser i 2018 - Rigspolitiets årsrapport vedrørende hadforbrydelser

 

"Undersøgelser viser, at ofre for hadforbrydelser ofte har en manglende tro på, at en anmeldelse vil nytte. De frygter også, at en anmeldelse vil få negative personlige konsekvenser. Det vigtigste våben i kampen mod hadforbrydelser er derfor at informere og rådgive borgere og myndigheder, så hadforbrydelser kommer frem i lyset, hvor de kan forebygges og bekæmpes"

Kilde: Institut for Menneskerrettigheder

Skærmbillede 2020-05-30 kl. 10.00.14.png
a.png
bottom of page